"); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  106 x 110 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  106 x 110 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb2') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  85 x 83 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  85 x 83 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb3') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  78,5 x 92 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  78,5 x 92 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb4') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  111 x 111 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  111 x 111 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  106 x 111 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  106 x 111 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  92 x 84 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  92 x 84 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  68,5 x 92 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  68,5 x 92 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  82 x 81 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  82 x 81 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb9') { echo("
"); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  41 x 69 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  41 x 69 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb10') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gabriël Metsu  2014-2015  aquarel op papier  77 x 88 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gabriël Metsu  2014-2015  watercolour on paper  77 x 88 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xb11') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Harmonious Blacksmith

Ik heb eens gelezen hoe zebra's aan een leeuw ontsnappen. Ze groeperen zich pijlsnel tot één, beweeglijk, geheel waarin hun zwart-witte strepen niet meer zijn te herleiden naar het individuele dier. Het oog van de leeuw blijft zoeken maar kan het beeld niet vatten.

In het Rijksmuseum zag ik een schilderij van Gabriël Metsu: Officier bij een hoefsmid. Zoals wel vaker wanneer ik voor een schilderij uit de Hollandse 17e eeuw sta riep ook dit werk een gevoel van vertrouwdheid op én de sensatie dat ik onbekend terrein betrad. De afbeelding liet zich niet meteen raden. In eerste instantie zag ik alleen wat donkere kleuren met hier en daar een lichtere vorm. Vanuit deze duisternis werd geleidelijk aan een voorstelling zichtbaar die je zou kunnen samenvatten als: 'man met paard aan de teugel stapt de werkplaats van een hoefsmid binnen'. Een aardse, ogenschijnlijk eenduidige voorstelling.

Maar de eerste werking van het schilderij hield stand. Ik blijf het schilderij zien als een geheel van fragmenten die voortdurend veranderen van vorm en kleur zodat er telkens een nieuw beeld ontstaat. Die werking is sterker dan mijn neiging om de fragmenten terug te brengen tot een bekende categorie: hamer, tafel, arm, balk, aambeeld. Metsu's schilderij laat zich niet fixeren. Het lost op in vormen, van waaruit de tekeningen van Harmonious Blacksmith zijn ontstaan.
DB"); } if($lan=='en') { echo("Harmonious Blacksmith
I once read how zebras escape the attack of a lion. They quickly regroup themselves while running so as to form one shape; their black and white stripes can then no longer be traced to the individual animal. The lion's eye keeps scanning the image but cannot grasp it.

In the Rijksmuseum I saw a painting by Gabriël Metsu: A Cavalier Visiting a Blacksmith's Shop. As happens more often when I am confronted with a painting from the Dutch 17th century, this work, too, struck a familiar chord while at the same time giving me the sense of entering unknown territory. The image took a while to reveal itself. In the first instance I distinguished only dark colours interspersed with a few lighter shapes. Gradually, from this obscure field a picture emerged that may be summarized as: 'a man holding his horse by the rein enters the workshop of a blacksmith'. A down to earth, seemingly straightforward picture.

The first impression however remains: I still perceive the painting as a whole made up of fragments that shift in shape and colour, thus continually creating a new overall image. This impact is stronger than my inclination to fit the fragments into familiar categories: hammer, table, arm, anvil. Metsu's painting will not be fixated. It dissolves into shapes, from which the drawings of Harmonious Blacksmith have evolved.
DB "); } echo("
"); if($lan=='nl') { echo("
"); } if($lan=='en') { echo("
"); } echo("
"); } if($pag=='xz1') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gerard Dou  2003  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gerard Dou  2003  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz2') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gerard Dou  2002  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gerard Dou  2002  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz3') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2003  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2003  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz4') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Emanuel de Witte  2003  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Emanuel de Witte  2003  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2003  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2003  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Caspar Netscher  2002  potlood, grafiet, houtskool  56,5 x 76 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Caspar Netscher  2002  pencil, graphite, charcoal  56,5 x 76 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Gerard Dou  2003  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Gerard Dou  2003  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Nicolaas Maes  2002  potlood, grafiet, houtskool  50 x 64,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Nicolaas Maes  2002  pencil, graphite, charcoal  50 x 64,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz9') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2003  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2003  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz13') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Emanuel de Witte  2002  potlood, grafiet, houtskool  56,5 x 76 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Emanuel de Witte  2002  pencil, graphite, charcoal  56,5 x 76 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz10') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2003  potlood, grafiet, houtskool  50 x 64,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2003  pencil, graphite, charcoal  50 x 64,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz11') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2002  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2002  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz12') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2003  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2003  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz14') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2002  potlood, grafiet, houtskool  50 x 64,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2002  pencil, graphite, charcoal  50 x 64,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz15') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2002  potlood, grafiet, houtskool  84 x 104 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2002  pencil, graphite, charcoal  84 x 104 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz16') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Landschap  2003  potlood, grafiet, houtskool  70 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Landscape  2003  pencil, graphite, charcoal  70 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xz17') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2002  potlood, grafiet, houtskool  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2002  pencil, graphite, charcoal  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw1') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Hendrik Avercamp  2005  grafiet, houtskool  65,5 x 105 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Hendrik Avercamp  2005  graphite, charcoal  65,5 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw2') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Hendrik Avercamp  2005  grafiet, houtskool  80 x 110 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Hendrik Avercamp  2005  graphite, charcoal  80 x 110 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw3') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Hendrik Avercamp  2005  grafiet, houtskool  70 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Hendrik Avercamp  2005  graphite, charcoal  70 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw4') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Hendrik Avercamp  2005  grafiet, houtskool  80 x 110 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Hendrik Avercamp  2005  graphite, charcoal  80 x 110 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2005  potlood, grafiet, houtskool  32,5 x 48 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2005  pencil, graphite, charcoal  32,5 x 48 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2006  grafiet, houtskool  80 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2006  graphite, charcoal  80 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2005  potlood, grafiet, houtskool  50 x 64,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2005  pencil, graphite, charcoal  50 x 64,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2006  houtskool  75 x 110 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2006  charcoal  75 x 110 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw9') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2006  houtskool  84 x 105 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2006  charcoal  84 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw10') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2006  houtskool  73 x 122 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2006  charcoal  73 x 122 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw12') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2007  grafiet, houtskool  50 x 64,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2007  graphite, charcoal  50 x 64,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw13') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2007  grafiet, houtskool  56,5 x 80 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2007  graphite, charcoal  56,5 x 80 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw14') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2007  grafiet, houtskool  70 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2007  graphite, charcoal  70 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xw15') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2007  grafiet, houtskool  70 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2007  graphite, charcoal  70 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl1') { echo("
"); echo(""); if($lan=='nl') { echo("Long Distance I  2012-2013  houtskool en pastelkrijt op fotokopie  54 x 135 cm"); } if($lan=='en') { echo("Long Distance I  2012-2013  charcoal and pastel crayon on photocopy  54 x 135 cm"); } echo("


"); } if($pag=='xl2') { echo("
"); echo(""); if($lan=='nl') { echo("Long Distance II  2012-2013  houtskool en pastelkrijt op fotokopie  54 x 135 cm"); } if($lan=='en') { echo("Long Distance II  2012-2013  charcoal and pastel crayon on photocopy  54 x 135 cm"); } echo("


"); } if($pag=='xl3') { echo("
"); echo(""); if($lan=='nl') { echo("Long Distance III  2012-2013  houtskool en pastelkrijt op fotokopie  54 x 135 cm"); } if($lan=='en') { echo("Long Distance III  2012-2013  charcoal and pastel crayon on photocopy  54 x 135 cm"); } echo("


"); } if($pag=='xl4') { echo("
"); echo(""); if($lan=='nl') { echo("Long Distance IV  2012-2013  houtskool en pastelkrijt op fotokopie  54 x 135 cm"); } if($lan=='en') { echo("Long Distance IV  2012-2013  charcoal and pastel crayon on photocopy  54 x 135 cm"); } echo("


"); } if($pag=='xl5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter Borselaer  2012  houtskool en pastelkrijt  84 x 105 cm"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter Borselaer  2012  charcoal and pastel crayon  84 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Jacob van Loo  2012  houtskool en pastelkrijt  84 x 105 cm"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Jacob van Loo  2012  charcoal and pastel crayon  84 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter Borselaer  2012  houtskool en pastelkrijt  84 x 105 cm"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter Borselaer  2012  charcoal and pastel crayon  84 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter Borselaer  2013  houtskool en pastelkrijt  84 x 105 cm"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter Borselaer  2013  charcoal and pastel crayon  84 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl9') { echo("
"); echo("
"); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Jacob van Loo  2013  houtskool en pastelkrijt  83 x 171 cm"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Jacob van Loo,  20013  charcoal and pastel crayon  83 x 171 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl10') { echo("
"); echo("
"); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2013  houtskool, pastelkrijt  87 x 161 cm"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2013  charcoal, pastel crayon  87 x 161 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl11') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2013  houtskool, pastelkrijt  125 x 137 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2013  charcoal, pastel crayon  125 x 137 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl12') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2013  houtskool, pastelkrijt  125 x 134 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2013  charcoal, pastel crayon  125 x 134 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xl13') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2013  houtskool, pastelkrijt  73 x 102 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2013  charcoal, pastel crayon  73 x 102 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc1') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  twee delen, elk 100,5 x 73 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  two parts, each 100,5 x 73 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc3') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  96 x 64 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  96 x 64 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc4') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  83,5 x 104,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  83,5 x 104,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  84 x 105 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  84 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  73 x 102 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  73 x 102 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  80 x 110 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  80 x 110 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  80 x 110 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  80 x 110 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc9') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  73 x 102 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  73 x 102 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc10') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  70,2 x 100,2 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  70,2 x 100,2 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc11') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  63 x 90 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  63 x 90 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc12') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  50 x 64,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  50 x 64,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xc13') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2011  houtskool, pastelkrijt  50 x 64,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2011  charcoal, pastel crayon  50 x 64.5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq1') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  83,5 x 105 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch,  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  83,5 x 105 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq2') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  72 x 102 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  72 x 102 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq3') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  70 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  70 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq4') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Anatomische les I  2008-09  grafiet, houtskool, pastelkrijt  70 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Anatomy Lesson I  2008-09  graphite, charcoal, pastel crayon  70 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Anatomische les II  2008-09  grafiet, houtskool  65 x 100 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Anatomy Lesson II  2008-09  graphite, charcoal  65 x 100 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Anatomische les III  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  73 x 102 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Anatomy Lesson III  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  73 x 102 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Anatomische les IV  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Anatomy Lesson IV  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Anatomische les V  2009  grafiet, houtskool  63 x 90 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Anatomy Lesson V  2009  graphite, charcoal  63 x 90 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq9') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Staalmeesters I  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  80 x 110 cm
"); } if($lan=='en') { echo("The Syndics I  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  80 x 110 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq10') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Staalmeesters II  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  63 x 90 cm
"); } if($lan=='en') { echo("The Syndics II  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  63 x 90 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq11') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Staalmeesters III  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  63 x 90 cm
"); } if($lan=='en') { echo("The Syndics III  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  63 x 90 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq12') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Staalmeesters IV  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  48 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("The Syndics IV  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  48 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq13') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  73 x 101 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  73 x 101 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq14') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  70,3 x 100,3 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  70,3 x 100,3 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xq15') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Pieter de Hooch  2009  grafiet, houtskool, pastelkrijt  72 x 102 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Pieter de Hooch  2009  graphite, charcoal, pastel crayon  72 x 102 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv1') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1997  potlood, inkt  32 x 24 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1997  pencil, ink  32 x 24 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv2') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1997  potlood, inkt, pastelkrijt  24 x 32 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1997  pencil, ink, pastel crayon  24 x 32 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv3') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1997  inkt  24 x 32 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1997  ink  24 x 32 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv4') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1997  inkt  24 x 32 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1997  ink  24 x 32 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1997  inkt, aquarel  24 x 16 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1997  ink, watercolour  24 x 16 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1998  potlood, inkt  32 x 24 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1998  pencil, ink  32 x 24 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1997  potlood, inkt  28,5 x 38,2 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1997  pencil, ink  28,5 x 38,2 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1998  inkt  32 x 24 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1998  ink  32 x 24 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv9') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1998  inkt  32 x 24 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1998  ink  32 x 24 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv10') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1998  potlood, inkt  32 x 24 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1998  pencil, ink  32 x 24 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv11') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Philipp Otto Runge  1997  potlood, inkt  36,5 x 45,2 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Philipp Otto Runge  1997  pencil, ink  36,5 x 45,2 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv12') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Philipp Otto Runge  1997  inkt  36,5 x 45,2 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Philipp Otto Runge  1997  ink  36,5 x 45,2 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv13') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Philipp Otto Runge  1997  inkt  28 x 38,2 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Philipp Otto Runge  1997  ink  28 x 38,2 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xv14') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel, naar Philipp Otto Runge  1997  potlood, inkt  48,5 x 63 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled, after Philipp Otto Runge  1997  pencil, ink  48,5 x 63 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh1') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Botticelli's kamer I  1999  potlood, aquarel  30 x 40 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Botticelli's kamer I  1999  pencil, watercolour  30 x 40 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh2') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Botticelli's kamer II  1999  potlood, grafiet  50 x 65 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Botticelli's kamer II  1999  pencil, graphite  50 x 65 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh3') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Botticelli's kamer III  2000  potlood, aquarel, inkt  45 x 62,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Botticelli's kamer III  2000  pencil, watercolour, ink  45 x 62,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh4') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Botticelli's kamer IV  1999  potlood, aquarel, pen/inkt  47,5 x 64 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Botticelli's kamer IV  1999  pencil, watercolour, pen/ink  47,5 x 64 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh5') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Botticelli's kamer V  1999  potlood, aquarel  50 x 69 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Botticelli's kamer V  1999  pencil, watercolour  50 x 69 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh6') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Botticelli's kamer VI  1999  potlood, aquarel  63,7 x 95,8 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Botticelli's kamer VI  1999  pencil, watercolour  63,7 x 95,8 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh7') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2001  potlood, grafiet  48 x 65,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2001  pencil, graphite  48 x 65,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh8') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2001  potlood, grafiet  49 x 63 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2001  pencil, graphite  49 x 63 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh9') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2000  potlood  70,5 x 100,3 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2000  pencil  70,5 x 100,3 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh10') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Kamer  2000  potlood, aquarel, gouache  63,5 x 95,5 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Kamer  2000  pencil, watercolour, gouache  63,5 x 95,5 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh11') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2000  potlood, aquarel  50 x 70 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2000  pencil, watercolour  50 x 70 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh12') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2000  potlood, aquarel  56 x 76 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2000  pencil, watercolour  56 x 76 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh13') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1999  aquarel  32 x 40,2 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1999  watercolour  32 x 40,2 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh14') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  1999  aquarel  32 x 40,2 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  1999  watercolour  32 x 40,2 cm"); } echo("
"); } if($pag=='xh15') { echo(""); if($lan=='nl') { echo("Zonder titel  2001  aquarel, gouache, potlood  56 x 76 cm
"); } if($lan=='en') { echo("Untitled  2001  watercolour, gouache, pencil  56 x 76 cm"); } echo("
"); } } else { echo(" dineke blom
"); } if(substr($pag,0,1)!="x") { if($lan=="nl") { echo(" about tekeningen publicaties links nl/en "); } if($lan=="en") { echo(" about drawings publications links nl/en "); } echo("

"); } if($pag=="home" AND $lan=="nl") { echo(" "); } if($pag=="home" AND $lan=="en") { echo(" "); } if($pag=="tekeningen" AND $lan=="nl") { echo("
Alle werken op papier, tenzij anders vermeld
Alle werken © Dineke Blom


Harmonious Blacksmith     >

Light, please     >
CHUTE     >

Quantiteit     >
Waterstof     >

HUIS     >
Zout en zeep     >

Vast     >

Fotografie: Paul de Jonge, Thijs Quispel, Ron Zijlstra

Webdesign: René Boer"); } if($pag=="tekeningen" AND $lan=="en") { echo("
All works on paper, unless stated otherwise
All works © Dineke Blom


Harmonious Blacksmith     >

Light, please     >
CHUTE     >

Quantity     >
H(2)O     >

HOUSE     >
Salt and Soap     >

Attached     >

Photography: Paul de Jonge, Thijs Quispel, Ron Zijlstra

Webdesign: René Boer"); } if($pag=='about' AND $lan=='nl') { echo("
Curriculum vitae


Dineke Blom (Paramaribo, Suriname, 1952)

dinekeblom@xs4all.nl

Woont en werkt in Amsterdam

Opleiding:
1970-1973Ateliers 63, Haarlem
1977-1983Engels/Amerikaanse letterkunde, Universiteit van Amsterdam

Tentoonstellingen (selectie):
2017
2015 Harmonious Blacksmith, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
Anything but Homeless: tekeningen uit de NOG Collectie, Stedelijk Museum Schiedam (groep)
Ways of the Imagination, Witteveen visual art centre (groep)
2014 Het landschap en de Romantische verleiding, Drawing Centre Diepenheim, Diepenheim (groep)
Op karakter / Op talent, deSERVICEGARAGE, Amsterdam (groep)
Inspiratie. Kunst, kennis en natuur, museum Kranenburgh, Bergen N-H (groep)
2013 light, please, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
Long Distance, Re:view Gallery, Detroit USA (duo met Adam Shirley)
2011 All about drawing, Stedelijk Museum Schiedam (groep)
Children of Paradise, DADAPost Berlijn (groep)
Chute, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
2009 Quantiteit, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
ArtAmsterdam: Galerie Adk Actuele Kunst
Wahlverwandtschaft, Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud (groep)
2007 ArtAmsterdam: Galerie Adk Actuele Kunst
Tussen het gebeuren, De Vishal, Haarlem (groep)
2006 Waterstof, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
Room with a view: De Bouwfonds Kunstcollectie, Gemeentemuseum Den Haag (groep)
2004-07 Into Drawing: hedendaagse Nederlandse tekeningen, reizende groepstentoonstelling
Limerick (Ierland), Apeldoorn, Parijs, Florence, Bedburg (Duitsland)
2004 RUIM: Tekeningen van Ben Akkerman, Dineke Blom, Mai van Oers, Margriet Thissen, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam
Tekstbeeld: zestien auteurs + zestien kunstenaars, Steendrukkerij Amsterdam
2003 Zout en zeep, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
2002 Inside drawing, Galerie Nouvelles Images, Den-Haag (groep)
2001 Tweelingen in kunst en wetenschap, Teylers Museum, Haarlem (groep)
HUIS, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
2000 Drawing to Attention, Kulturforum Rheine, Rheine, Duitsland (groep)
1999 Galerie Oele, Amsterdam (duo met Marlies Appel)
1989 Galerie Milco Onrust, Amsterdam (solo)

Werk bevindt zich in de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam; Frans Hals Museum, Haarlem; Teylers Museum, Haarlem; ABNAmro Kunststichting; Kunststichting Bouwfonds; NOG Collectie van het SNS REAAL Fonds, en verschillende particuliere collecties.

Overige activiteiten:
2016Gastdocent voor de Drawing Dates, Drawing Centre Diepenheim
2015Artist talk Ways of the Imagination, galerie Witteveen (deelnemers: Pieter Bijwaard, Dineke Blom, Luuk de Haan, Paul van den Hout).
2013Gastdocent, Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, Michigan USA
Lezing aan Cranbrook Academy of Art: 'Stepping Inside the Blacksmith's Shop'
2012-Adviseur Stichting ZET, Amsterdam
Correspondent voor www.romanovgrave.com, website over kunst, New York, USA
2010-2012Rijksgecomitteerde, ArtEZ/AKI Hogeschool voor de kunsten, Enschede
2009\"Tekening naar schilderij\": lezing gehouden op het Symposium Hedendaagse Tekeningen, ArtEZ/AKI Hogeschool voor de kunsten, Enschede
2007gastcurator, met Marlies Appel, van de tentoonstelling Tussen het gebeuren: zeven tekenaars in De Vishal, De Vishal, Haarlem
1989-heden docent aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
1992-2005 adviseur van de kunstcommissie van Kennedy Van der Laan advocaten, Amsterdam
1998 gastcurator \"International Artists Group Exhibition\", Rush Arts Gallery, New York, i.s.m. de Mondriaan Stichting, Amsterdam. Tentoonstelling met werk van Natasja Kensmil en Marieke de Natris.
1987-1988 werkverblijf in Verenigde Staten (New York City)

Publicaties:
2015 Achtergrond, bijdrage aan De Salon van Mr Motley
2015 Dineke Blom: Utopia in Red Light District, wwww.romanovgrave.com
2014 Arnout ter Haar, Dineke Blom, Modder, stilte, zacht geweld: groepsdynamische en kunstkritische aspecten in de video-installaties van Aernout Mik, GROEPEN, tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie, september 2014, jaargang 9, nummer 3, pp. 7-26
(Engelse vertaling: Mud, Silence, Soft Violence: www.romanovgrave.com)
2014 Het Oude Hof te Bergen, Kunst, kennis en natuur, samenstelling: Pieter Bijwaard en Marleen Bouma-Kalshoven; Stichting Bergen Geestgrond en Uitgeverij Noord-Holland
2013 Dineke Blom, Kunstvlaai: Festival of Independents, www.romanovgrave.com
2012 Dineke Blom, Notes on dOCUMENTA (13), www.romanovgrave.com
2011 Micky Piller, \"Bij een tekening weet ik altijd wanneer hij af is\", over het werk van Dineke Blom, CHUTE, galerie AdK 2011
2011 All about drawing: 100 Nederlandse Kunstenaars, samenstelling: Arno Kramer/Diana Wind; d'jonge Hond/Stedelijk Museum Schiedam
2010 \"Tekening naar schilderij\": lezing voor het Symposium Hedendaagse Tekeningen, in: Cahier 2, Drawing Centre, Diepenheim
2009 Wahlverwandtschaft, Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud, 2009
2007 Tussen het gebeuren, De Vishal, Haarlem
2006 Room with a view: De Bouwfonds Kunstcollectie,
Bouwfonds/Gemeentemuseum Den-Haag, 2006
2006 Anything but homeless: collectie NOG van het SNS REAAL Fonds, K.J.Bos Uitgeefprojecten BV, Amsterdam 2006
2006 Hans Sizoo, Dineke Blom Kunstbeeld.nl nr. 10 2006
2005 Into Drawing: hedendaagse Nederlandse tekeningen, samengesteld door Arno Kramer; PS Items Harderwijk
2004 Vast/Zout en zeep, tekeningen Dineke Blom uit de periodes 1996-98 en 2002-03; De Weideblik, Varik
2003 samenstelling en mederedactie van Kamers , een boek over de kunstcollectie van Kennedy Van der Laan, Advocaten
1986 mede-redactie en samenstelling van Wessel Couzijn: beeldhouwer, Openbaar Kunstbezit, Weesp 1989
1997 Howard McCalebb, Dineke Blom, Oneworld Vol. 3 Issue 3
1984, 1989 Dineke Blom, artikelen in Maatstaf over de relatie tussen beeldende kunst en poëzie

Stipendia, subsidies:
2016 Werkbijdrage Bewezen Talent, Mondriaan Fonds
2006 basisstipendium Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst
2004 publicatiesubsidie Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst"); } if($pag=='about' AND $lan=='en') { echo("
Curriculum vitae


Dineke Blom (Paramaribo, Suriname, 1952)

dinekeblom@xs4all.nl

Lives and works in Amsterdam, the Netherlands

Study:
1970-1973Ateliers 63, Haarlem
1977-1983English/American Literature, University of Amsterdam

Exhibitions (selection):
2015 Harmonious Blacksmith, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
Anything but Homeless: tekeningen uit de NOG Collectie, Stedelijk Museum Schiedam (group)
Ways of the Imagination, Witteveen visual art centre (group)
2014 Het landschap en de Romantische verleiding, Drawing Centre Diepenheim, Diepenheim (group)
Op karakter / Op talent, deSERVICEGARAGE, Amsterdam (group)
Inspiratie. Kunst, kennis en natuur, museum Kranenburgh, Bergen N-H (group)
2013 light, please, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
Long Distance, Re:view Gallery, Detroit USA (duo with Adam Shirley)
2011 All about drawing, Stedelijk Museum Schiedam (group)
Children of Paradise, DADAPost Berlijn (group)
Chute, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
2009 Quantity, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
ArtAmsterdam: Galerie Adk Actuele Kunst
Wahlverwandtschaft, Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud (group)
2007 ArtAmsterdam: Galerie Adk Actuele Kunst
Tussen het gebeuren, De Vishal, Haarlem (group)
2006 H(2)O Waterstof, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
Room with a view: De Bouwfonds Kunstcollectie, Gemeentemuseum Den Haag (group)
2004-07 Into Drawing: hedendaagse Nederlandse tekeningen, reizende groepstentoonstelling
Limerick (Ireland), Apeldoorn, Parijs, Florence, Bedburg (Germany)
2004 RUIM: Tekeningen van Ben Akkerman, Dineke Blom, Mai van Oers, Margriet Thissen, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam
Tekstbeeld: zestien auteurs + zestien kunstenaars, Steendrukkerij Amsterdam
2003 Zout en zeep / Salt and Soap, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
2002 Inside drawing, Galerie Nouvelles Images, Den-Haag (group)
2001 Tweelingen in kunst en wetenschap, Teylers Museum, Haarlem (group)
HUIS, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam (solo)
2000 Drawing to Attention, Kulturforum Rheine, Rheine, Duitsland (group)
1999 Galerie Oele, Amsterdam (duo met Marlies Appel)
1989 Galerie Milco Onrust, Amsterdam (solo)

Work is included in the collections of Stedelijk Museum Amsterdam; Frans Hals Museum, Haarlem; Teylers Museum, Haarlem; ABNAmro Artfoundation; Bouwfonds Artfoundation; NOG Collection of SNS REAAL Fonds, and private collections.

Further activities:
2016Guest teacher for the Drawing Dates, Drawing Centre Diepenheim
2015Artist talk Ways of the Imagination, galerie Witteveen (participants: Pieter Bijwaard, Dineke Blom, Luuk de Haan, Paul van den Hout).
2013Guest teacher at Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, Michigan USA
Lecture given at Cranbrook Academy of Art: 'Stepping Inside the Blacksmith's Shop'
2012contributor to wwww.romanovgrave.com
Advisor of ZET Foundation, Amsterdam
2010-2012Government committed examiner of graduate exams Artez/AKI, Enschedé
2009\"Tekening naar schilderij\": lecture for the Symposium Contemporary Drawing, ArtEZ/AKI Academy, Enschede
1989-present lecturer at Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam
1992-2005 Advisor of the art commission of Kennedy Van der Laan lawyers, Amsterdam
1998 Guest curator \"International Artists Group Exhibition\", Rush Arts Gallery, New York, co-funded by Mondriaan Foundation, Amsterdam
1987-1988 residency in USA (New York City)

Publications:
2015 Background, artist page for De Salon, in Mr Motley
2015 Dineke Blom: Utopia in Red Light District, wwww.romanovgrave.com
2014 Arnout ter Haar, Dineke Blom, Mud, Silence, Soft Violence: Groupdynamical and art-critical aspects in Aernout Mik's video-installations, wwww.romanovgrave.com (Modder, stilte, zacht geweld: groepsdynamische en kunstkritische aspecten in de video-installaties van Aernout Mik, GROEPEN, tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie, september 2014, jaargang 9, nummer 3, pp. 7-26)
2014 Het Oude Hof te Bergen, Kunst, kennis en natuur, ed. Pieter Bijwaard and Marleen Bouma-Kalshoven; Stichting Bergen Geestgrond en Uitgeverij Noord-Holland
2013Dineke Blom, Kunstvlaai:Festival of Independents, wwww.romanovgrave.com
2012 Dineke Blom, Notes on dOCUMENTA (13), wwww.romanovgrave.com
2011 All about drawing: 100 Dutch Artists, ed. Arno Kramer/Diana Wind; d'jonge Hond/Stedelijk Museum Schiedam, 2011
2011 Micky Piller, \"Bij een tekening weet ik altijd wanneer hij af is\", over het werk van Dineke Blom, Galerie AdK Actuele Kunst, Amsterdam
2010 \"Tekening naar schilderij\": lecture for the Symposium Contemporary Drawing, in: Cahier 2, Drawing Centre, Diepenheim
2009 Wahlverwandtschaft, Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud, 2009
2006 Room with a view: De Bouwfonds Kunstcollectie,
Bouwfonds/Gemeentemuseum Den-Haag, 2006
2006 Anything but homeless: collectie NOG van het SNS REAAL Fonds, K.J.Bos Uitgeefprojecten BV, Amsterdam 2006
2006 Hans Sizoo, Dineke Blom Kunstbeeld.nl nr. 10 2006
2005 Into Drawing: hedendaagse Nederlandse tekeningen, edited by Arno Kramer; PS Items Harderwijk
2004 Attached / Salt and Soap, drawings by Dineke Blom from 1996-98 and 2002-03; De Weideblik, Varik
2003 concept and co-editing of Kamers , a book on the art collection of Kennedy Van der Laan lawyers
1986 co-editing of Wessel Couzijn: beeldhouwer, Openbaar Kunstbezit, Weesp 1989
1997 Howard McCalebb, Dineke Blom, Oneworld Vol. 3 Issue 3
1984, 1989 Dineke Blom, articles in Maatstaf on the relationship between poetry and visual art

Grants:
2016 Stipendium for Established Artists, Mondriaan Fonds
2006 Artist's grant from The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture
2004 Publication grant from The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture"); } if($pag=="links") { echo("
www.adkactuelekunst.nl
www.deservicegarage.nl
www.galeries.nl
www.romanovgrave.com
www.mistermotley.nl"); } if($pag=="publicaties" AND $lan=="en") { echo("
- Text accompanying the drawings of Harmonious Blacksmith, 2014-15

- Background, artist page for De Salon, in Mr Motley (2015)

- \"Stepping Inside the Blacksmith's Shop\", a lecture by Dineke Blom, Cranbrook Academy of Art, April 2013:- Articles on Romanov Grave by Dineke Blom

\"Mud, Silence, Soft Violence\", with co-author Arnout ter Haar

\"Utopia in Red Light District\"

\"Kunstvlaai: Festival of Independents\"

\"Notes on Documenta (13)\"

- In 2004 Attached / Salt and Soap was published by De Weideblik. Two series of drawings by Dineke Blom: Attached (1996-98) and Salt and Soap (2002-03) are presented in one volume, together with their sources of inspiration. Irene Veenstra, art historian, wrote an introductory essay on Dineke Blom's drawings, and discusses their place within the tradition of drawing. You can order this book online at www.weideblik.com. Here you can read a conversation between Dineke Blom and Irene Veenstra, published in the book.


"); } if($pag=="publicaties" AND $lan=="nl") { echo("
- Tekst bij de tekeningen van Harmonious Blacksmith, 2014-15

- Achtergrond, bijdrage aan De Salon van Mr Motley (2015)

- \"Modder, Stilte, Zacht Geweld\" (2014), met co-auteur Arnout ter Haar

- \"Stepping Inside the Blacksmith's Shop\", een lezing door Dineke Blom, Cranbrook Academy of Art, april 2013:- Artikelen op Romanov Grave door Dineke Blom

\"Utopia in Red Light District\"

\"Kunstvlaai: Festival of Independents\"

\"Notes on Documenta (13)\"

- In 2004 verscheen bij uitgeverij De Weideblik de uitgave Vast / Zout en zeep. Dit boek is online te bestellen op www.weideblik.com. Een gesprek tussen Dineke Blom en Irene Veenstra uit het boek kunt u hier al lezen.

"); } if($pag=="veenstra" AND $lan=="nl") { echo("
Gesprek tussen Dineke Blom en Irene Veenstra

Je sprak over de generositeit van de 17de-eeuwse Hollandse schilders en dan met name Gerard Dou en Pieter de Hooch. Wat bedoelde je daarmee?

Het heeft te maken met het verlangen om deel te nemen aan het schilderij. Vooral bij 'Het buitenhuis' van Pieter de Hooch was dat heel sterk, het verlangen om ook in dat zachte vriendelijke licht te staan. Op een ander schilderij van De Hooch, 'De linnenkast', is het licht neutraler, maar daarin is zo'n beweeglijkheid dat het gemakkelijk is om de gebeurtenissen langs te lopen. Dat maakt het schilderij zo genereus voor mij als kijker. Ik voel me niet een voyeur, ik heb geen schroom daar binnen te stappen. Wanneer zich in het schilderij dingen afspelen die niet makkelijk te delen zijn, dan ontstaat er schroom bij de kijker. Bij De Hooch zijn de handelingen heel eenvoudig: waarom zou je er niet bij gaan zitten? Deze uitnodiging vind ik het allerbelangrijkst.

Hoe wordt dat gecreëerd?

Door het verhaal, de compositie, het licht. Ik heb me wel eens afgevraagd: waarom kom ik bij de 17de eeuw? Ik denk dat deze kunst zo ver weg is dat er geen uitspraken bij komen die het een bepaalde interpretatie geven, zoals bijvoorbeeld de moderne abstracte kunst altijd een statement draagt over de kunst zelf. Bij de 17de eeuw staat het verhaal heel dicht bij het leven, het werkelijke leven van de gewaarwordingen. Het schilderkunstige commentaar is impliciet aanwezig. In veel schilderijen van Gerard Dou bijvoorbeeld, word ik aangetrokken door wat zich in de achtergrond afspeelt. Althans in eerste instantie ga ik voorbij het hoofdthema naar de achtergrond. Daar zie ik die ambitie om iets te maken dat zeggingskracht heeft. Ik vind het mooi om daarin ambitie te hebben, om vanuit de donkere, moeilijk zichtbare delen iets sterks te zeggen.

Heeft zeggingskracht te maken met het donkere deel van het kunstwerk?

Het duurt even voor je in de gaten hebt dat er van alles gebeurt in die duisternis. Je kunt er als kijker aan voorbijgaan, maar de schilder heeft het natuurlijk wel precies zo willen schilderen.

Bedoel je dat je jezelf de vraag stelt: wat is het dat ik niet zie?

Ja, geleidelijk aan zie je meer diepte. In het schilderij lijkt een soort bruinige plaat te hangen, maar daarin zit toch heel veel variatie in kleur. Verhalend is dit deel niet echt interessant, hoewel er ook vaak figuren op de achtergrond staan die op een of andere manier een rol vervullen in het geheel.

Je treedt als het ware in de voetsporen van de schilder en wordt de tweede toeschouwer?

Als ik naar het schilderij 'Interieur met vrouw die het virginaal bespeelt' van Emanuel de Witte kijk, dan is er tussen de twee vrouwen op de voorstelling niet veel gaande, behalve dat ze heel dicht langs elkaar heen schuiven, schuren zou je kunnen zeggen, terwijl ze zich niet echt bewust lijken te zijn van elkaars nabijheid. Het heeft dezelfde spanning als wanneer je in de auto rakelings langs een tegenligger raast en er gebeurt niets. Ook hun sociale status is verschillend, ze staan in verschillende werelden, de vrouw en de bediende. Toch is die nabijheid heel ontroerend.

Wil je intimiteit, als een vorm van empathie, ook in je eigen werk realiseren?

In de serie Zout en Zeep wilde ik intimiteit teweegbrengen. Intimiteit is misschien een moeilijk woord als het over gewaarwording gaat, maar je kunt het ook de nabijheid van verschillende werelden noemen die je gewoonlijk niet zo makkelijk met elkaar zou verbinden. Ik heb twee schilderijen van Pieter de Hooch eens op de computer over elkaar geschoven. Op 'De linnenkast' zie je een interieur en op 'Het buitenhuis' zie je een tafereel in een tuin, maar het viel me op dat de composities zo op elkaar lijken. De figuren en de doorkijkjes staan bijna op dezelfde plaats. Bij 'Het buitenhuis' kijk je vanaf de tuin tegen een huis aan. Ik heb lang gedacht dat ik niets zag van het binnenhuis op dit schilderij omdat ik niet naar binnen kon kijken, de deur en de ramen zijn donkere gaten. Maar ik voel heel sterk de stilte en intimiteit van dit schilderij, en dat zijn begrippen die ik vooral associeer met 'binnen'. 'Binnen' is voor De Hooch blijkbaar een gemoedstoestand, die hij ook buiten, in een tuin kan oproepen. Die ontdekking gaf mij de ruimte om in de tekeningen los te komen van de interieurs waar ik me op baseerde, en mijn eigen beelden te vinden voor stilte en intimiteit.

Geeft intimiteit de mogelijkheid om je als kijker te verplaatsen in een andere wereld?

Ja. Een van de tekeningen naar Pieter de Hooch [afb. pag.45] was af toen de twee rechthoeken er heel duidelijk op stonden in een voor het overige vrij wazige ruimte. Toen was het alsof je door een hoepel kon springen, en in de tekening kwam. Je kunt je als kijker in alle richtingen bewegen, ook van voren naar achteren en weer terug. De rechthoeken, de grijze vlekken en witte plekken, al die elementen spelen daar een rol in.

Bedoel je met de elementen dat er geen verwijzingen ontstaan in de tekening?

De linnenkast stond in een vroeg stadium nog op de tekening. Maar naarmate de tekening meer zei over wat ik belangrijk vond aan 'De linnenkast' verdween de kast zelf uit het beeld, net als de meeste andere verwijzingen.

Je laat een voorstelling oplossen in een nieuw beeld?

Ja, alle onderdelen zijn opnieuw vertaald. Dan houd je iets over als beweging, gewicht, aanwezigheid.

Is het bij deze transformatie van belang dat de toeschouwer weet wat er getransformeerd is of dat er voorafgaand aan deze tekening een ander werk was dat als bron functioneerde?

Niet per se, maar ik vond het aardig deze verwijzing te geven in de titels. Ik denk dat het zonder een dergelijke titel ook kan en er toegang ontstaat.

Als je begint te tekenen, is er dan een plan of is wat ontstaat al tekenend zichtbaar geworden?

Er is een plan, maar al tekenend wordt duidelijk wat het doel is van het plan, wat de zin ervan was. In een tekening uit de serie Vast [afb. pag.25] staan gezichten die in elkaar overgaan. Deze is begonnen naar een werk van Philipp Otto Runge met engelenkoppen die als een ornament om elkaar heen gegroepeerd staan. De donkere inktstrepen waren het begin van een tekening die niet is doorgegaan. Ze stonden al op het papier en dat gegeven, vind ik, is dan ook deel van deze tekening. De gevoelswereld van waaruit die eerste lijnen waren ontstaan, daar kon ik bij aansluiten toen ik aan deze nieuwe tekening begon. Het was een soort plaatsbepaling.

Plaatsbepaling?

Daar waar ik mijzelf plaats wanneer ik begin te tekenen. Dan bedoel ik niet links of rechts, maar in welke situatie ik mij begeef als ik begin te tekenen.

Is deze situatie een mentale concentratie?

Ja. Ik vind het prettig om een zeker bewustzijn te hebben van waar ik mentaal, met alles wat ik denk en voel, sta ten opzichte van datgene wat ik zie. Er zijn alleen referenties en die moeten mij ergens brengen. Wanneer ik bijvoorbeeld een werk van Runge als uitgangspunt heb voor een tekening, dan eigen ik mij dat beeld toe op een manier die waarschijnlijk op het einde niets meer met Runge te maken heeft. Dat is niet erg, het gaat mij om de transformatie naar iets nieuws.

Vind je dat het proces van transformatie met name verbonden is met het tekenen?

Voor mij kan het alleen in het tekenen, het heeft te maken met het lege vel papier. Als ik me voorstel dat ik aan een schilderij zou beginnen, dan zie ik meteen materie. Tekeningen hebben voor mij een heel andere aanwezigheid. Het tekenmateriaal is zo eigen: houtskool, grafiet, gum. En dat het werk een schilderij als uitgangspunt heeft, dat doet er niet toe. Deze tekening bijvoorbeeld [afb. pag. 47] naar het schilderij van Emanuel de Witte met de vrouw aan het virginaal. In het schilderij is de vrouw aanwezig maar ze is van alles afgewend: ze zit met haar rug naar de kijker en in de spiegel voor haar zie je net niet haar gezicht. Ik wou in mijn tekening een spoor van haar aanwezigheid verbeelden, zoals iemand in je her-innering zichtbaar is. Ik bleef heel licht met het houtskool op het papier zitten. Er zit nog een laag en nog een laag op, gegumd en weer toe-gevoegd. Het beeld werd heel immaterieel alsof je het zo weer weg kunt blazen. Ik kan dit niet met verf.

Als je een werk als bron neemt, identificeer je je dan ook met die andere kunstenaar?

Nee, het beeld is van belang. Ik identificeer mij met wat afgebeeld is, zoals met de tweeling Chang en Eng. Eerder met het afgebeelde dan met de maker.

In de serie Vast zijn ook werken waarop een vlecht getekend is. Hoe past dit beeld in je werk?

Zo'n voorwerp roept verschillende reacties bij mij op. Soms tast ik het met mijn blik nauwkeurig af en neem ik de moeite om elk onderdeel afzonderlijk waar te nemen. Een vlecht, een mand, de gezichten van een identieke tweeling of van een massa engelen... je moet scherp kijken wanneer je wilt weten wat de onderdelen individueel maakt. Maar soms wil ik de details juist laten als delen van een massa, zoals de gezichten van Runge dat ook zijn. Dan onderzoek ik wat voor beeld er ontstaat wanneer ze hun individualiteit verliezen.

In de tekeningen van Zout en zeep zie ik veel schaduw, alsof je vanuit de schaduw werkt en daaruit de nieuwe wereld op laat komen. Het is alsof het beeld uit de schaduw komt, een soort omdraaiing van aanwezigheid: niet het licht maakt aanwezig maar de donkerte. Is dit herkenbaar?

Ja, ik maak het licht. Het is zoals met de linkerhand van het pianospel, dat is de hand die ik vooral hoor en als ik die eenmaal hoor, dan is alles omgedraaid en hoor ik de rechterhand antwoorden op de linker. Zout en zeep is vanuit de schaduw opgebouwd, met de linkerhand als het ware. Het wordt donkerder of lichter tot er ruimte ontstaat waar je doorheen kan stappen. Wanneer ik schilderijen als bron neem die vol kleuren zijn, dan is dat ook een omkering, een transformatie naar iets anders dan het schilderen. Naar het tekenen, waarbij het nodig is te abstra-heren van de kleur. Het wordt soberder en dat karige vind ik een hele prettige eigenschap. Het geschraapte, dat toch geschikt is om er iets vol gevoel mee te maken, iets warms. Dat is iets waar ik heel tevreden mee zou zijn als dat lukt. De tekening moet gevoelvol zijn. De ruimtes die ik maak hebben hebben geen duidelijke contour, ze nodigen uit om erin te stappen. Dat is de generositeit die ik zoek. Ik wil zo min mogelijk materie, om ruimte te maken voor iets anders.

Er zijn ook tekeningen die meer als een landschap zijn. Is er voor jou een groot verschil met de interieurs?


Nee, het zijn ook ruimtelijke elementen, die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, waardoor er een relatie komt tussen het lichte en het zware, tussen stilstand en snelheid, of tussen iets vasthouden en ervan wegzweven. De tekeningen met de schijven [afb. pag.44, 67] geven de indruk dat de cirkels een bepaald gewicht hebben. Dat komt omdat ze boven iets zweven dat ze onder zich lijken te houden. Er zit een beeld onder, maar dat is slechts heel licht aanwezig. Het is een spoor van iets dat er niet meer is.

Amsterdam, april 2004

Ga terug

"); } if($pag=="veenstra" AND $lan=="en") { echo("
A conversation between Dineke Blom and Irene Veenstra

You mentioned the generosity of the 17th-century Dutch painters, especially of Gerard Dou and Pieter de Hooch. What exactly did you mean by that?

It has something to do with the desire to participate in the painting. 'Het buitenhuis' [The country cottage] by Pieter de Hooch, in particular, had this effect upon me: I wanted to stand in that soft and gentle light myself. In another of his paintings, 'De linnenkast' [The linen chest], the light has a more neutral quality, but there is such movement in the painting that it is easy to stroll past the events. This renders the painting so generous to me, as a spectator. I do not feel like a voyeur, I have no fear of entering. A painting showing events that are difficult to share, provokes fear in the spectator. De Hooch is always concerned with simple actions; there is no reason not to join in. This invitation is what I find most important.

How is this effect produced?

Through the story, the composition, the light. I have wondered sometimes: why do I end up in the 17th century? I suspect that the art from this period is so far removed that it does not imply statements that offer interpretations, as is the case, for instance, with abstract modern art, which always contains a statement about art itself. In the 17th century, the story is closely aligned with life itself, the actual life of perception. The painterly commentary is implicitly present. In many of Gerard Dou's paintings, for example, what attracts me is what is going on in the background. That is to say, I initially move beyond the central theme into the background. It is there that I can see the ambition to make something significant. I admire such ambition, to try to say something important from within the darker, obscure parts.

Is significance linked to the darker parts of the work?

It takes a while before you discover that all kinds of things are going on in such obscurity. As a spectator, you can easily overlook such things, but the painter, of course, has wanted to paint them in exactly this way.

Do you mean that you ask yourself: what is it that I do not see?

Yes, you gradually begin to see more depth. It seems as if you are looking at a kind of brownish shield hanging in the painting, and yet there is a wide variety in color. In terms of narrative, this part of the painting is not very interesting, although one often finds figures in the background that somehow play a role in the painting as a whole.

So you follow in the footsteps of the painter, as it were, to become the second spectator?

Looking at 'Interieur met vrouw die het virginaal bespeelt' [Interior with a lady, playing at the virginal] by Emanuel de Witte, I cannot discover much going on between the two women, apart from the fact that they slide very closely by each other, grating against each other, one might say, without seeming to be really aware of each other's closeness. The kind of tension produced by two cars passing each other at hair's breadth, and nothing happens. There is also a difference in social status, they live in different worlds, the woman and the servant. And yet, their closeness is very moving.

Do you wish to realize such intimacy, as a kind of empathy, in your own work as well?

In the series Zout en Zeep [Salt and Soap] I wanted to bring about intimacy. Intimacy may be a problematic word in connection with perception; you could also call it the closeness of different worlds that you normally would not readily associate with one another. I once slid one of Pieter de Hooch's paintings over another on my computer. 'The linen chest' shows an interior scene, while 'The country cottage' features a garden, yet it struck me how similar the two compositions are. The figures and the views are almost identically positioned on the canvas. In 'The country cottage', the house is seen from within the garden. For a long time, I thought that I could not see anything of the interior scene in this painting, because I could not look inside; the windows and doors are dark holes. Yet, I was strongly aware of the silence and intimacy of this painting, precisely the concepts I most readily associate with 'inside'. 'Inside', for De Hooch, is apparently a state of mind, which he can also evoke outside, in a garden. This discovery allowed me to disconnect myself in the drawings from the interiors on which they were based, and to find my own images for silence and intimacy.

Does intimacy give the spectator the opportunity to move into a different world?

Yes. One of the drawings after Pieter de Hooch was finished as soon as the two rectangles unmistakably emerged in an otherwise rather hazy space. At that point, it was as if you could jump through a hoop to end up in the drawing. The spectator can move in all directions, including from the front to the back and vice versa. The rectangles, the grey spots, and the white patches, all those elements have a part to play in this.

Does your use of the word 'elements' suggest that there are no perceivable references in the drawing?

The chest initially formed part of it, but the more the drawing began to convey what I found important in the 'The linen chest', the chest itself disappeared from view, just as most of the other references.

You make an image fade into a new one?

Yes, all the individual parts have been newly translated. What you are left with is something like movement, weight, presence.

Is it important for the spectator to know what has been transformed, or that a previous work has served as a source?

Not necessarily, but I liked having these references in the titles. I think it works without them as well, however; that some kind of access is possible without any references.

Do you have a plan when you start drawing, or does that which comes into being become visible only in the process of drawing?

There is a plan, but the purpose of the plan, the point of it, only becomes clear in the process. One of the drawings in the series Vast [Attached] shows several faces merging into one another. This drawing began after a work by Philipp Otto Runge, featuring a number of angels' heads grouped together as a kind of ornament. The dark lines in ink originally were the beginning of a drawing that did not come through. They were already there, and this fact, I feel, has become part of the drawing. The emotional world giving rise to these lines was what I could connect to when I started the new drawing. It formed a kind of orientation point.

Orientation point?

The position I assume when I start drawing - by which I do not mean 'left' or 'right', but rather the situation I enter into when I begin to draw.

Is such a situation a form of mental concentration?

Yes. I would like to have a certain awareness of my mental position, of everything I think and feel, in relation to what I see. There are only references, and it is their job to take me somewhere. For instance, when I take one of Runge's works as a starting-point for a drawing, I appropriate Runge's image to such an extent that the final result probably has nothing to do with him anymore. This does not matter; what is important to me is the transformation into something new.

Do you feel that the process of transformation is essentially connected with drawing as a medium?

For me, the only possibility lies in drawing; this has to do with the empty sheet of paper. When I imagine myself starting a painting, I immediately see nothing but matter. For me, drawings are present in a totally different manner. Drawing materials are so particular: charcoal, graphite, eraser. That the work takes a painting as its starting-point is of no relevance. This drawing, for example, [fig. p.47], after Emanuel de Witte's painting with the woman at the virginal – in the painting the woman is present but turned away from everything. She is sitting with her back towards the spectator, and in the mirror in front of her, you cannot see her face. I wanted to represent a trace of her in my drawing, the way someone is visible in memory. My charcoal barely touched the paper. There is another layer there, and yet another, erased and added on again. The image became quite immaterial, as if you might just blow it away. I cannot do such things with paint.

When you take an existing work as a source, do you identify with the other artist?

No. The image is the only thing that counts. I identify with what is represented, just as with the twins Chang and Eng - with the representation rather than with its maker.

In the series Attached, there are several drawings showing a plait. How does this image fit into your work?

Such an object evokes different responses in me. Sometimes I inspect it meticulously with my eyes, and take the trouble to perceive every separate detail. A plait, a basket, the faces of identical twins, or a mass of angels... one has to look sharply when one wishes to know what gives the elements their individuality. Sometimes, however, I want the details to remain part of a mass, not unlike Runge's faces. In such cases, I explore the kind of image that emerges once they have lost their individuality.

In the drawings in Salt and Soap, I notice a great deal of shadow, as if you are working from the shadows, and make a new world arise from them. It is as if the image emerges from the shadow, a kind of twisting of presence: not the light but the darkness renders something present. Do you recognize yourself in this?

Yes, I work towards the light. It is like the left hand playing the piano; that is the hand I hear most clearly, and the moment I can hear it, everything has turned upside down, and I hear the right hand responding to the left. Salt and Soap emerged from the shadows, was made with the left hand, as it were. It grows darker or lighter until a space comes into being, a space you can walk through. When I take very colorful paintings as a source, a similar reversal occurs, a transformation into something different than the painting; a transformation into drawing, which makes it necessary to abstract from color. It becomes more austere, and that sparseness is a quality I very much appreciate. Something scanty, which can nonetheless be turned into something full of feeling, full of warmth. I would be very happy to succeed in making something like that. A drawing must contain feeling. The spaces I create do not have fixed contours; they invite you to step into them. That is the generosity I am looking for. I want to reduce matter to the minimum, to make room for something else.

You additionally draw a kind of landscapes. Are they very different from interiors for you?

No, these, too, concern elements that somehow relate to one another, that forge a connection between what is light and what is heavy, between speed and stasis, or between holding on to something and floating away from it. The drawings with the disks suggest that the circles have a certain weight. This springs from the fact that they are floating above something they appear to be holding down. There is an image underneath, but its presence is very light. It is a trace of something no longer there.

Amsterdam, april 2004 / Translation: Renée Hoogland

Go Back

"); } ?>